Καφενεία – Καφέ – Μπαρ

 

 • Καφέ Μπαρ “BOLERO”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Σεβασλίδης Σάββας
 2. Τηλέφωνο: 2468031000
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ Μπαρ “SODOMA”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Ασλανίδου Μαίρη
 2. Τηλέφωνο: 2468031008
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ Μπαρ “MIRROR”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Γκοτζαρίδης Ιωάννης
 2. Τηλέφωνο: 2468032887
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ “ΆΡΩΜΑ”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Βαργιάμη Βάια
 2. Τηλέφωνο: 2468031658
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ Μπαρ “GORDONS”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Τελιορίδης Χάρης
 2. Τηλέφωνο: 6946080395
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ “ΛΥΜΠΕ”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Λαμπρόπουλος Γεώργιος
 2. Τηλέφωνο: 2468032471
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο “Μαχανίδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Μαχανίδης Απόστολος
 2. Τηλέφωνο: 2468031441
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο “Παπαϊωάννου”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Παπαϊωάννου Νίκος
 2. Τηλέφωνο: 2468032230
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο “Το Τσοτύλι”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Μάρκο Τζόκα
 2. Τηλέφωνο: 2468500570
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο ” Βούλγαρης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Βούλγαρης Αθανάσιος
 2. Τηλέφωνο: 6983105665
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο “Ιωαννίδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Ιωαννίδης Αλέξανδρος
 2. Τηλέφωνο: 6974106284
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο “Το Πέρασμα”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Ματθίλδη Σαρακατσιάνου
 2. Τηλέφωνο: 2468032622
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφενείο “Αλεξιάδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Αλεξιάδου Πολυξένη
 2. Τηλέφωνο: 2468032855
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ “CITY”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Κατσιαντώνη Ευαγγελία
 2. Τηλέφωνο: 2468032889
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Καφέ “ΑΛΛΟΘΙ”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Χριστόπουλος Παναγιώτης.
 2. Τηλέφωνο: 2468031759
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 

 4,803 total views,  1 views today