Συνεργεία Αυτοκινήτων – Ηλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

 

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Γκοτζαρίδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Γκοτζαρίδης Φώτης
 2. Τηλέφωνο: 6973026710
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Χαραλαμπίδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος
 2. Τηλέφωνο: 6983605414
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Χρισοστομίδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Χρισοστομίδης Ανέστης
 2. Τηλέφωνο: 2468032151
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Βαρσάμης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Βαρσάμης Βασίλειος (Λάκης)
 2. Τηλέφωνο:6944685622
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Ηλεκτροτεχνείο Αυτοκινήτων “Καρπόζηλος”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Καρπόζηλος Παναγιώτης
 2. Τηλέφωνο: 2468031141
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Αργυρίου”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Αργυρίου Δήμος
 2. Τηλέφωνο:6946869812
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Κούλης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Μητσιοπούλου Δάφνη
 2. Τηλέφωνο: 6936688210
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 • Συνεργείο Αυτοκινήτων “Ευθυμιάδης”

Πληροφορίες:

 1. Ονοματεπώνυμο Επικοινωνίας: Ευθυμιάδης Γιώργος
 2. Τηλέφωνο: 6944117583
 3. Πόλη: Τσοτύλι

 

 9,320 total views,  1 views today