Φράγμα Πραμόριτσας

Πρόκειται για λιθόρριπτο φράγμα στον Πεντάλοφο Κοζάνης, με πυρήνα από άργιλο. Έχει ύψος 57 m ενώ η στέψη εκτείνεται σε μήκος 205 m. Το ίδιο το φράγμα έχει όγκο 600.000 m3 και χωρητικότητα 5,5 m3 νερού. Κατασκευάστηκε τσιμεντένια σήραγγα για την εκτροπή του ποταμού. Στο αριστερό αντέρεισμα, υπάρχει κανάλι υπερχείλισης σε περίπτωση πλημμύρας. Το κανάλι έχει σχήμα ανοικτού ορύγματος 5 μ κάτω από τη στέψη του φράγματος. Προχωρά μέχρι την Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων και καταλήγει στη λεκάνη εκτόνωσης στην κοίτη του ποταμού. Για να διατηρηθεί υδατοστεγές το φράγμα, έχoυν προβλεφθεί τσιμεντενέσεις στον πυθμένα και στα αντερείσματα. Στο δεξιό αντέρεισμα, υπάρχει σήραγγα αποστράγγισης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

 

 5,191 total views,  1 views today