Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Τρίτη 21 Νοεμβρίου!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και  ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων με  44  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

1 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 €, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
3 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, 3ου τριμήνου 2017. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
4 Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
5 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
6 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου , Αντιδημάρχου και Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός έδρας – Διάθεση πίστωσης. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Αντιδήμαρχος.
7 Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και υποβολής Πρότασης ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
8 Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
9 Έγκριση 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2017. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
10 Τροποποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
11 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
12 Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
13 Έγκρισης της μελέτης του έργου: «Συντήρηση, ανακαίνιση και βελτίωση πάρκων και παιδικών χαρών στη Σιάτιστα Δ. Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
14 Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καλονερίου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
15 Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Σύνδεση με το νέο δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές Μπούνος, Αη-Γιάννης, Δούκα, Αγίου Γεωργίου και στην κεντρική οδό της Σιάτιστας Δήμου Βοΐου».- Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
16 Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως λόφο Καπιτσίνη». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
17 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Βελτίωση οδού με τσιμεντόστρωση από επαρχιακή οδό έως λόφο Καπιτσίνη». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
18Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Χώρος αναψυχής Διχειμάρρου Δήμου Τσοτυλίου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
19Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
20 Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης (τένις) στην Δ.Ε. Σιάτιστας του Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
21 Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου περίπου 2.000 τμ, στο ΟΤ 115, πλησίον της Κεντρικής Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου της Σιάτιστας, για την δημιουργία χώρου στάθμευσης τροχοφόρων. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
22 Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.
23 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Σιάτιστας. – Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.
24 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Τσοτυλίου. -Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.
25 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Πενταλόφου. -Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.
26 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ ΔΗΚΕΒΟ και Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας – Κέντρα Κοινότητας (ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Πρόσκληση 23). -Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΒΟ.
27 Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη (για επαγγελματική στέγη). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
28 Έγκριση εκποίησης με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη (για σταβλικές εγκαταστάσεις). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
29 Εκμίσθωση είκοσι (20) τμημάτων του υπ΄ αριθμ. 1469 αγροτεμαχίου στη θέση «κάμπος» για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών – δενδρομικών (μπαξέδες). – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.
30 Εκμισθώσεις διάφορων δημοτικών ακινήτων στην ΤΚ Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
31 Χορήγηση παράτασης εκμίσθωσης του Κοινοτικού Καφενείου της ΤΚ Βυθού. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
32 Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης τμήματος ισογείου του Πολιτιστικού Κέντρου Ροδοχωρίου. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
33 Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αυγερινού. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.
34 Εκμίσθωση δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Γαλατινής. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.
35 Εξέταση αίτησης Γκόβτζια Τριαντάφυλλου για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.
36 Εξέταση αίτησης Μαντζιάρη Νικολάου για την δωρεά εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης Κοινόχρηστου χώρου (Κ.Χ.), σε επαφή με δομήσιμη ιδιοκτησία του, εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλατινής». – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.
37 Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου, με θέμα: «Τρίτη τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017″. – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠ.
38 Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.: «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ., Δημ. Συμ/λος & Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠ.
39 Αντικατάσταση μέλους της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. – Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Πρόεδρος Β/θμιας Σχολ. Επιτροπής & Δημ. Συμ/λος.
40 Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.
41 Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Βοίου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, από 30 Νοεμβρίου- 2 Δεκεμβρίου 2017. – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.
42  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος Δ.Σ.
43 Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στη Τοπική Κοινότητα Μικροκάστρου. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.
44 Αιτήσεις.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελευθέριος Τζιλίνης

 2,705 total views,  2 views today

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *