Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:

 1. Έγκριση Μελέτης Εκτίμησης Κινητών Παγίων της ξενοδοχειακής επιχείρησης  του Γ. Καλαγασίδη στην Τ.Κ. Τσοτυλίου.
 2. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Κληροδοτήματος Διβανόπουλου.
 3. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Κληροδοτήματος Καραγιάννη.
 4. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Κληροδοτήματος Μήλιου.
 5. Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Κληροδοτήματος Τσιόλια.
 6. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Γάρου.
 7. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος  Γκιζιώτη.
 8. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Διβανόπουλου.
 9. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Καραγιάννη.
 10. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Καρούτα.
 11. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Μήλιου.
 12. Κατάρτιση απολογισμού – ισολογισμού οικον. έτους 2016 Κληροδοτήματος Τσιόλια.
 13. Πρόταση ανανέωσης υφισταμένης μίσθωσης του Γεωργίου  Καραϊσάρογλου μισθωτή του κληροδοτήματος «Ιωάννη Τσιόλια» και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων.
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
 15. Έγκριση δαπανών από Πάγια Προκαταβολή.
 16. Έγκριση μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση της μελέτης: «Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Πενταλόφου».
 17. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη ανάπλασης χώρου αναψυχής Τσοτυλίου.
 18. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην τ.κ Γαλατινής.

 1,932 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση