Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 23 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, στις 9:30 το πρωί, στο Δημαρχείο στη Σιάτιστα, με τα εξής θέματα συζήτησης:
1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Βοΐου έτους 2018 .
2. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών-βαθμολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ»
3. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων μέχρι του ανώτατου ορίου του 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
4. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης έργων ανωτέρου του 1.000.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
5. Συγκρότηση επιτροπής δημοσίων διαγωνισμών ανάθεσης μελετών (άρθρο 221 παρ. 9 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του συστήματος ΚΗΣΚ (άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/16) για το έτος 2018.
7. Έγκριση εξαμηνιαίου διαχειριστικού απολογισμού Κοινωνικού παντοπωλείου (β΄ εξάμηνο 2017).
8. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίου 6 στρεμ. στην τ.κ Τσοτυλίου.
9. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης είκοσι (20) αγροτεμαχίων στην τ.κ Νεάπολης .
10. Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την εταιρία με την επωνυμία «BEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
11. Έγκριση εργασιών επισκευής του ανελκυστήρα της οικοδομής επί της οδού Τσιμισκή 116 στην Θεσσαλονίκη συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».
12. Λύση της μίσθωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
13. Έγκριση της αριθ. 2840/2017 απόφασης δημάρχου.
14. Έγκριση της αριθ. 3310/2017 απόφασης δημάρχου.
15. Έγκριση της αριθ. 46/2018 απόφασης δημάρχου.
16. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 414/2017 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Κοζάνης.
17. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Θεσ/νίκης.
18. Πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Βοΐου ενώπιον του Διοικ. Εφετείου Θεσ/νίκης.

 2,066 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση