Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στις 18:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 11 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Βοΐου για το 2018. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.

2 Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Καλονερίου». -Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

3 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/16). -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

4 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/16) -Εισηγητής κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

5 Συγκρότηση επιτροπής του Δήμου, για την Επιτροπή Εκτίμησης και Καταμέτρησης Δημοτικών Ακινήτων των άρθρων 185,186 και 190 του Ν. 3463/06, για το έτος 2018. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.

6 Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του N. 2307/95, για το έτος 2018. –Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.

7 Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές του στην επιτροπή διαγωνισμού εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2018. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.

8 Σύσταση επιτροπής παραλαβής όλων των μικρών έργων-εργασιών συντήρησης του άρθρου 15 του Π.Δ.171/1987, έτους 2018. -Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δ.Σ.

9 Γνωμοδότηση για την κατάληψη 384,433 στρεμμάτων του Δημοτικού Δάσους Σισανίου για το οδικό τμήμα <Εράτυρα – Σισάνι- Βλάστη> στα πλαίσια του έργου: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ». – Εισηγητής ο κ. Κοτρώτσιος Λ. Αντιδήμαρχος.

10 Έγκριση της 23/2017 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με αίτηση για την κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της παρόδου Μ. Αλεξάνδρου 8Α στη ΔΚ Νεάπολης. Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

11 Αιτήσεις.

Πηγή: Kozan.gr

 1,652 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση