Ανακοίνωση Δήμου Βοΐου για τη θεώρηση βιβλίου αναφοράς για τον Αντικαπνιστικό Νόμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του Ν. 3868/2010 (αντικαπνιστικός νόμος) και της ΚΥΑ 104720/2010

Ενημερώνουμε όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την υποχρέωσή τους να τηρούν το «ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» εντός του καταστήματός τους.
Η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.
Το «Βιβλίο Αναφοράς» σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.3868/2010 πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2 της αριθμ. 104720/2010 Κ.Υ.Α.
Ειδικότερα: Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς (100φυλλο με χοντρό εξώφυλλο μεγέθους Α4) γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος Βοΐου).
Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, συνεπάγεται δε πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ. 5 του παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α.

Φωτογραφία του χρήστη Καλλιόπη Κισκίνη.
Πηγή: Καλλιόπη Κισκίνη.

 1,434 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση