Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 26 Απριλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη  26 Απριλίου 2018 και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα με 22 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 48/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Χορήγηση υποτροφιών σε ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ που αρίστευσαν κατά τα έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 από τα έσοδα της κληρονομιάς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ».- Εισηγητής ο κ. Τζιλίνης Ε. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου
2 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
3 Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων στον Δήμο Βοΐου. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
4 Τέλεση του ετήσιου μνημόσυνου στη Δαμασκηνιά, υπέρ των Πεσόντων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης – Διάθεση σχετικής πίστωσης. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
5 Έγκριση διοργάνωσης του «3ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ». – Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.
6 Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στην 3η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
7 Αποδοχή εκθέσεων εκτίμησης δημοτικών ακινήτων της ΔΚ Νεάπολης. –Εισηγητής ο κ. Τσαρτσαμπαλίδης Γ. Αντιδήμαρχος.
8 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ. Εντεταλμένη Δημ. Σύμ/λος.
9 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
10 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
11 Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας » Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων » με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
12 Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
13 Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ «. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.
14 Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος
15 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΗΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος
16 Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών και της επιτροπής παραλαβής & ελέγχου ποιότητας των υλικών για το έργο: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος
17 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση και επίστρωση μονοπατιού από γεφυράκι στο Καλονέρι».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος
18 Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής o Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δ.
19 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 85/2018 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ περί: Συγκρότησης επιτροπής ελέγχου και διεκπεραίωσης οικονομικών διαφορών του Ν. 1069/1980 άρθρο 5 παρ.3 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4483/2017». – Εισηγητής ο κ. Δελλής Α. Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒ.
20 Ξύλευση για της ανάγκες των κατοίκων της Τ.Κ. Σισανίου. –Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.
21 Χορήγηση παράτασης στον Δασικό Συνεταιρισμό Πολυκαστάνου για την υλοτόμηση της Νο 9 συστάδας του Δημοτικού Δάσους Πολυκαστάνου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος.
22 Αιτήσεις.

 1,809 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση