Ανακοίνωση – Αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Βοΐου.

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων στους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ για το σχολικό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από 7 Μαΐου 2018 έως και 7 Ιουνίου 2018.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

2. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

3. Βεβαίωση ιατρού του Δημοσίου ή ασφαλιστικού οργανισμού για την καλή σωματική – πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

4. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

7. Εάν οι γονείς ανήκουν σε κάποια ειδική περίπτωση (άγαμος γονέας, πολύτεκνοι, κλπ) προσκομίζεται ανάλογο δικαιολογητικό που πιστοποιεί την κατάσταση αυτή.

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτείται αίτηση επανεγγραφής.
Τα δικαιολογητικά για την επανεγγραφή είναι όλα τα παραπάνω πλην της ληξιαρχικής πράξης ή του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΙΟΥΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 2,522 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση