Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 24 Μαΐου στο Άσκιο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Ασκίου (περιοχή Αγ. Κυριακή – Καλονερίου) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 20 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1 Ενημέρωση για τα αιολικά πάρκα στη Δ.Ε. Ασκίου από την εταιρία Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ Α.Ε..- Εισηγητής ο κ. Δόρδας Χ. Αντιδήμαρχος.

2 Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου Βοΐου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

3 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου με τον αναπληρωτή του για σύσταση επιτροπής πρόσληψης δικηγόρου. -Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

4 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

5 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2018 (Α’ Τριμήνου) του Δήμου Βοΐου.- Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

6 Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος

7 Διόρθωση βεβαιωτικών καταλόγων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

8 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

9 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στον Δήμο Βοΐου και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

10 Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βοΐου οικ. έτους 2018. – Εισηγήτρια η κ. Ζιάρα Φ. Αντιδήμαρχος.

11 Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

12 Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Δ. ΒΟΊΟΥ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

13 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νεάπολης». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

14 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Τσοτυλίου και Πενταλόφου». – Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

15 Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ».- Εισηγητής ο κ. Ρομπόλας Ι. Εντεταλμένος Δημ. Σύμ/λος.

16 Έγκριση της 16/2018 απόφασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας περί: «Συζήτηση για υποβολή προτάσεων προς το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη για την εκτέλεση νέων έργων».- Εισηγητής ο κ. Καρακουλάκης Π. Αντιδήμαρχος.

17 Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 30/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού με θέμα: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018». – Εισηγητής ο κ. Τιούκαλιας Δ. Πρόεδρος Δ.Σ. του ΝΠΔΔ.

18 Εκποίηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

19 Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 5 & 6/2018 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τοπική Κοινότητα Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Λυσσαρίδης Χ. Αντιδήμαρχος

20 Αιτήσεις.

 1,741 total views,  1 views today

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *